Metoda

Všechny naše služby respektují princip jednoty formy a obsahu. Používané metody koučování, vzdělávání i poradenství proto v souladu s participativním stylem vedení lidí vytvářejí prostor pro vlastní odpovědnost a iniciativu klienta či týmu. Základním metodickým rámcem všech aktivit je Kolbův cyklus (Kolb, D.A., Learning by Experience 1976). Prožívaná realita či zkušenost (experience) se následně reflektuje a analyzuje, hodnotí podle kritérií a na základě hodnocení se plánují změny a stanovují nové cíle. To vede k nové realitě na vyšší kvalitativní úrovni a v dlouhodobé perspektivě k aktivizaci spirály kontinuálního rozvoje.