Facilitace

Konzultant může vystupovat v roli facilitátora (usnadňovatele, moderátora diskuse) v náročných jednáních, kdy zangažovanost účastníků v různých názorových táborech může komplikovat proces komunikace.