Projekty vzdělávání

Podrobný projekt vzdělávacího programu je součástí každé zakázky na vzdělání. Obvykle vychází z výsledků analýzy vzdělávacích potřeb. Předpokládáme rovněž návaznost na kompetenční model, pokud ho má zadavatel pro dotyčné pracovní pozice vypracován.

Samostatnou poradenskou zakázkou může být vypracování návrhu komplexního systému kontinuálního vzdělávání pracovníků na základě analýzy vzdělávacích potřeb.

Všechny projekty jsou navrhovány tak, aby s rozumným vynaložením časových a finančních zdrojů přinesly co nejvyšší efekt, který se projeví na celkovém výkonu organizace.