Scénáře budoucnosti

Jsou jedinečným nástrojem strategického plánování. Scénáře, na rozdíl od tradičních prognóz, které extrapolují stávající trendy, zobrazují alternativy možného budoucího vývoje. Odrážejí i kvalitativní hlediska a možné výrazné porušení kontinuity, což ekonometrické modely vylučují.

Scénáře mohou být využity k předvídání a rozeznání kvalitativních vývojových skoků, ověřování a zdokonalování strategií, zlepšení funkčnosti systému a rozvíjení variant. Scénáře samy netvoří ani nenahrazují strategii. Jsou základem pro tvorbu úspěšné strategie a rámcem, podle něhož je testována její plauzibilita.