Reference

ČSOB ALMAKON s.r.o. byl jedním z dodavatelů lektorských služeb v rámci Employee Leadership Academy organizované v r. 2007 Československou obchodní bankou. Většina lektorů (viz lektorské zajištění) se tohoto projektu účastnila. Na jednom z běhů, které vedli jako lektoři Jan Holeyšovský a Vladimír Jelen, byl jako účastník i generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek.

BASF Agro divize BASF v České a Slovenské republice je nejvýznamnějším klientem ALMAKON s.r.o. v letech 2003 – 2007. V rámci rozvojového programu, pro region střední a východní Evropy poskytli lektoři Jan Holeyšovský a Libor Eliášek více než 2000 hodin poradenství, týmového a individuálního koučování, facilitace workshopů a pracovních setkání.

ASA ASA Česká republika je dlouhodobým klientem. S Janem Holeyšovským spolupracuje už od roku 1998. Zakázky se týkaly výcviku regionálních vedoucích obchodu a provozu, vedoucích provozních závodů i organizování workshopů a pracovních setkání s účastí vrcholového managementu.

ING Jan Holeyšovský pracoval jako lektor pro obchodní službu Nationale Nederlandeden (spolu s Naďou Grosamovou) v letech 1995 -1997, v letech 1999-2000 s Liborem Eliáškem jako lektor ve výcviku ředitelů a specialistů obchodní divize a následně i týmu vrcholového vedení PrPF.

Allianz Jako externí poradce pracoval Jan Holeyšovský ve letech 1999-2003 na zakázkách úseků pojištění majetku, podnikatelů, motorových vozidel a likvidace pojistných událostí. Zakázky se týkaly spolupráce na koncepci pojištění majetku, zpracování textové části letáků, vzorů pro korespondenci s klienty a úpravu znění pojistných smluv.

Preciosa Spolupráce s Preciosou a. s. se datuje od r. 2000, kdy byla vypracována analýza vzdělávacích potřeb pro vedoucí řešitelských týmů TQM závodu 03. Následně byl realizován velmi pozitivně hodnocený výcvikový program „Vedení tvůrčích týmů“ v plánovaném rozsahu 4x 3 dny, po jehož skončení byl na vyžádání účastníků připojen 5. výcvikový blok. Následovaly další projekty: výcvikové programy: „Tvořivé řešení problémů“ pro pracovníky výzkumu, „Hodnotová analýza ve výzkumu a vývoji“ a koučování procesního týmu „Vedení lidských zdrojů“.

LCS Společnost LCS International využívala služeb Jana Holeyšovského v letech svého největšího rozmachu 1999-2004 v době akvizice firmy Softprofess. Jednalo se o výcvik manažerských dovedností, programy rozvoje týmové spolupráce, workshopy vnitropodnikové komunikace a nastavení systému vedení porad, koučování týmů i jednotlivců a poradenství pro oblast PR.

Přehled hlavních klientů

2004 - 2007

2000 – 2003

(Před založením Almakon s.r.o. klienti firmy Jan Holeyšovský, PTC international)

1997 – 1999

(Před založením Almakon s.r.o. klienti firmy Jan Holeyšovský, PTC international)