Rozvoj týmu (Teambuilding)

Intenzivní rozvojový program pro nově zformovaný nebo stagnující tým či pracovní skupinu, zaměřený na zvýšení efektivity spolupráce a komunikace a na zlepšení vztahů uvnitř týmu. Využívá intenzivních zážitků při spolupráci na řešení náročných modelových problémů a cvičení v místnosti i v terénu, prvky koučování týmu, skupinové zpětné vazby, analýzy procesu spolupráce a diagnostiky týmových rolí.

Teambuilding Cvičení spolupráce