Posouzení psychické způsobilosti k výkonu profese

Pracovníci jsou posuzováni vzhledem k nárokům vyplývajícím z daného funkčního zařazení (např. v rámci výběrového nebo konkursního řízení, při výběru do vedoucí funkce, a pod.), nebo nárokům vyplývajícím z dané profese (např. řidič, obsluha náročných strojů a zařízení, pracovníci kontroly procesů a pod.) dle specifických požadavků nebo kompetenčního modelu zadavatele.

K posouzení psychické způsobilosti je použito standardizovaných psychodiagnostických metod. Jejich výsledky jsou porovnány s obecnými normami populace nebo s normami dané funkce či profese. Pro zadavatele je zpracována souhrnná charakteristika každého jedince, případně kategorizace v rámci skupiny (pořadí jednotlivců v dané skupině posuzovaných).

Při větším počtu vyšetřených je možno vypracovat normy pracovníků zákazníka a srovnat je s obecnou populací při použití počítačového software dodavatele.