Diagnostika organizace

Proces sběru a analýzy relevantních dat a vyvozování závěrů pro plánování a řízení změn. Diagnostický model organizačního rozvoje využívá studia firemních reálií, řízených rozhovorů, dotazníkových metod a pozorování.

Diagnóza může být zaměřena na odhalování příčin specifických problémů nebo na hledání oblastí dalšího rozvoje. Diagnostika organizace poskytuje východisko pro kvalifikované plánování poradenských a vzdělávacích aktivit.