Metodika poradenství

Naše poradenství chápeme spíše jako „procesní“ než jako „expertní“. Know-how, které přinášíme, se týká metod a postupů, které umožňují získat nezávislý a objektivní pohled na realitu klientské organizace, klást otázky, vyhodnocovat efekty a definovat nové cíle a postupy vedoucí k jejich dosažení.

Aplikace těchto postupů umožní vedení organizace činit kvalifikovaná a odpovědná rozhodnutí i v nových a nepřehledných situacích, zejména při zavádění změn a strategickém plánování. Naše poradenství tak respektuje skutečnost, že zodpovědnost za konečné rozhodnutí vždy zůstává na odpovědných pracovnících organizace.