Lidé

PhDr. Jan Holeyšovský

PhDr. Jan Holeyšovský

 

Profesní kvalifikace

Vzdělání:
 • Jednooborová psychologie Filosofická fakulta UK, Praha,
 • Doktorát filosofie
 • Postgraduální studium aplikované sociální psychologie
Speciální výcvik:
 • Výcvik supervizí v koučování (ČAKO, Praha 2007)
 • Výcvik v integrativní supervizi (ČIS, Praha, 2006)
 • Open Space Training Program (Open Space Institut, Denmark, 2005)
 • Grid Trainers Training Program (Grid International, Ireland, 1998)
 • Collaborative Planning and Meeting Management (Interacton Associates, San Francisco 1993)
 • Evropský výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřeném na klienta. Bratislava, Garantováno Person Centered Approach Institute, Lugano. (1990 1994)
Praxe:
 • Zkušenost s vedením organizací (PCA Institut, Partners for Democratic Change, Praha)
 • Profesní a psychologické poradenství (PTC)
 • Výzkum rozvoje tvořivosti (ČSAV)

Specializace

 • Zavádění změn
 • Projekty vzdělávání
 • Manažerské dovednosti a vedení lidí
 • Mediace a zvládání konfliktů
 • Efektivní vedení porad
 • Koučování týmů
 • Koučování manažerů a výcvik koučingu
 • Open Space Technologie

 

Mgr. Libor Eliášek

Mgr. Libor Eliášek

 

Profesní kvalifikace

Vzdělání:
 • Jednooborová psychologie Filosofická fakulta UK, Praha
Speciální výcvik:
 • Odborná stáž Occupational Research Centre Berkhamstead, VB
 • Výcvik k vedení Assessment Center (Personnel Decision Institute, Tübingen, SRN)
 • Open Space Technology Training (OpenSpace Institut Denmark2005)
Praxe:
 • Psychologie práce (NHKG, ČSAD Ostrava)
 • Profesní a psychologocké poradenství
 • Partnerské vztahy (Manželská a předmanželská poradna Ostrava)

Specializace

 • 360˚ Zpětné vazby, psychologická diagnostika
 • Výběry zaměstnanců, Assesement a Development Centra,
 • Výcvik komunikace a obchodních dovedností
 • Koučování obchodních a vedoucích pracovníků
 • Time management
 • Systémy hodnocení výkonnosti
 • Posuzování úrovně výkonnosti pracovních týmů
 • Open Space Technologie

 

Ing. Magdalena Černá

Ing. Magdalena Černá

 

Profesní kvalifikace

Vzdělání:
 • VŠE, Praha, národohospodářská fakulta
Speciální výcvik:
 • Výcvikový program v PCA psychoterapii a poradenství (PCA Institut)
 • Systemické koučování (Extima Praha)
 • Vyhodnocování a zpětná vazba v tréninku (Endeavour training Velká Británie)
 • Interaktivní tréninkové metody a řízení týmu (Nexcom, USA)
 • Výcviky v mediaci a facilitaci (Partners for Democratic Change)
Praxe:
 • Výzkum sociologie podnikání (Sociologický ústav ČSAV)
 • Management vzdělávací společnosti
 • Vyhodnocena jako nejlepší lektor programu ELA ČSOB 2007

Specializace

 • Manažerské a komunikační dovednosti
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Koučování týmů a individuální koučování

 

PhDr. Eva Tylová

PhDr. Eva Tylová

 

Profesní kvalifikace

Vzdělání:
 • Sociologie a andragogika, Filosofická fakulta UK, Praha
Speciální výcvik:
 • Systematické školení soft skills - vzdělávání v oblasti managementu (Andersen Consulting1992 -1995)
 • Kurs řečnického umění a mezilidských vztahů (Dale Carnegie Professional Training1996)
 • Intenzivní výcvikový program v PCA poradenství a psychoterapii (PCA Institut, Praha 2000 - 2004)
Praxe:
 • Komerční banka a.s.: odbor vzdělávání - vývoj programů a jejich aplikace v cílových skupinách managementu a všech pracovních pozic zaměstnanců KB (92-95)
 • Národní knihovna: výzkumný pracovník v oblasti sociologického výzkumu, vedení týmu, přednášková činnost (81-92)

Specializace

 • Výcvik obchodního jednání
 • Prodej po telefonu řešení reklamací a konfliktů
 • Komunikaci a presentační techniky
 • Zvládání konfliktů, vedení lidí
 • Poradenství při řešení aktuální personální situace
 • Metody a systémy hodnocení výkonu

 

Mgr. Lenka Papáčová

Mgr. Lenka Papáčová

 

Profesní kvalifikace

Vzdělání:
 • Jednooborová psychologie, Filosofická fakulta UK, Praha
Speciální výcvik:
 • Pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii
 • Koučink I, II – tematické kurzy metod koučinku (2006 a 2007)
 • Certifikovaný HR manager (2006)
 • Kurz Transakční analýzy (2006)
 • Certifikovaný projektový manažer, stupeň „D“– kurz IPMA (2005)
 • Skupinový sebezkušenostní výcvik (1992 -1993)

Specializace

 • Příprava a realizace vzdělávacích programů
 • Výcvik komunikace a obchodního jednání
 • Výcvik manažerských dovedností
 • Výcvik lektorských dovedností

 

PhDr. Vladimír Jelen

Profesní kvalifikace

Vzdělání:
 • Pedagogika PF České Budějovice, 1974
 • Psychologie FFUK Praha, 1982
 • Postgraduální studium: pedagogika psychologie1984
Speciální výcvik:
 • Výcvik v mediaci, facilitaci a řízení týmu (Nexcom, USA)
 • Výcvik řízení změn (Open Society Fund, Budapest)
 • Systemické koučování – Extima
 • Mediace a facilitace– Partner’s for democratic change
 • Teambuilding - Nexcom
Praxe:
 • Zkušenost s vedením obchodní firmy
 • Profesní a psychologické poradenství

Specializace

 • Personální poradenství, výběry zaměstnanců, Assessment Centra,
 • Zavádění změn, projekty vzdělávání,
 • Výcvik manažerských dovedností a obchodního jednání,
 • Koučování a výcvik koučingu.

 

Ing. Jan Hruška

Ing. Jan Hruška

 

Profesní kvalifikace

Vzdělání:
 • ITSZ – Institut zemědělství tropů a subtropů – Česká zemědělská universita v Praze
Speciální výcvik:
 • ntenzivní výcvikový program v PCA poradenství a psychoterapii (PCA Institut, Praha)
 • ICF Certifikovaný výcvik výsledkově orientovaného a systemického koučování – Ericson College Kanada + Koučink Centrum Praha (2006-7)
 • Team coaching – ICF Certifikovaný výcvik týmového koučinku - Ericson College Kanada + Koučink Centrum Praha (2007)
 • Leadership Management Coaching – kurz vedený Sirem Johnem Whitmorem - Performance Consultants Int. Ltd. (2007)
Praxe:
 • Vedení vzdělávací agentury
 • Design a realizace rozvojových programů
 • Týmový a individuální koučink

Specializace

 • Výcvik lektorských dovedností
 • Individuální koučink a výcvik koučů
 • Zážitkové programy v přírodě