Koučování

Koučování je dnes velmi populární slovo. Prudký nárůst poptávky však vytváří prostor i pro nekvalifikované postupy, které se vydávají za koučování, i když s ním nemají mnoho společného. V našem přístupu však koučování mělo své místo dříve, než se tento pojem stal populárním. Koučování postavené na metodice vytvořené na základě systemiky a humanistického přístupu směřuje k uvolnění a posílení vnitřních zdrojů, k potřebě a chuti na sobě pracovat a přispívat společným cílům.

Cíle koučování vycházejí z potřeb organizace (co potřebuje u svých pracovníků rozvíjet), ale jsou vždy konkretizovány v zadání jednotlivých koučovaných osob (co potřebuji na sobě rozvíjet, abych mohl být pro podnik skutečným přínosem).