Assesment Center

je nástrojem vhodným při výběru uchazečů pro vysoce zodpovědné funkce, jako součást konkursního řízení, nebo pro posouzení pracovníků při sestavování týmů řešících vysoce náročné úkoly.

Jedná se o intenzivní dvou až třídenní program pro skupinu cca 5 - 12 posuzovaných osob, kombinující vyšetření pomocí psychodiagnostických metod s analýzou aktivit jednotlivců při řešení různých problémových úkolů. Program je veden týmem tří až čtyř psychologů (podle velikosti skupiny).

Aktivity účastníků jsou pozorovány a posuzovány pomocí standardizovaných škál. Výsledky diagnostiky a pozorování jsou doplněny analýzou videozáznamu. Program se může zaměřit podle potřeby více na posuzování individuálních schopností jednotlivých osob, nebo na kompatibilitu jednotlivců a schopnost jejich vzájemné spolupráce v týmu.