Individuální koučování

KoučováníJde o kontinuální proces, který může být zaměřen na rozvoj specifických dovedností anebo na řešení osobních problémů ovlivňujících pracovní výkon či vyplývajících z pracovní zátěže, ale i konzultaci důležitých rozhodnutí při plánování organizačních změn. Výhodou je navazuje-li proces koučování na analýzu osobních dispozic (například formou Development Center).

Koučování vedoucích

je určeno lidem v odpovědných a rozhodujících řídících funkcích. Cílem je optimální rozvinutí jejich osobních dispozic k vedení lidí v souladu s požadovanými kompetencemi a firemní kulturou.

Koučování specialistů

je určeno lidem v pracovních pozicích, vyžadujících specifické dovednosti v jednání s lidmi. (Například obchodní zástupci, poradci, marketingoví specialisté apod.) Cílem je optimální rozvinutí jejich profesních předpokladů v souladu s požadovanými kompetencemi vzhledem k profesnímu postavení v organizaci.

Komplexní koučování

je určeno těm, kteří se již osobně přesvědčili o pozitivním efektu koučování a chtějí dále investovat do svého osobního rozvoje. Přesahuje pracovní kontext a vytváří prostor pro řešení osobních a vztahových otázek v soukromí. Je cestou k optimálnímu rozvinutí všech osobních dispozic a naplnění životního smyslu. Využívá i psychoterapeutické postupy PCA.