Metodika koučování

Koučování chápeme jako proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních rozvojových cílů. Proces vede k trvalému zvyšování kompetence koučovaného, přičemž mu ponechává jeho odpovědnost jak za stanovování cílů a hledání cest k nim, tak i za dosažení konečného výsledku.

Kouč není koučovanému rádcem, ale partnerem, průvodcem po jeho světě. Snaží se porozumět jeho zkušenosti, prožitkům, způsobu uvažování i pocitům a reflektuje je přes vlastní osobní zkušenost. Základním postupem je osobní rozhovor s podněcujícími a aktivizujícími otázkami, které vedou koučovaného k vlastnímu poznání. Kouč může sledovat koučovaného i v profesních situacích a při pracovním jednání a poskytovat mu zpětnou vazbu.

Koučovaný tak získává nový pohled na sebe sama, dokáže nahlížet věci, které si dosud neuvědomil a přehodnotit vlastní potřeby a cíle. Bude uvažovat v širších souvislostech, postupovat více systematicky a nalézat nejvhodnější cestu ke splnění svých cílů. Za těchto okolností je koučování mimořádně efektivním způsobem vedení lidí k jejich profesnímu rozvoji i osobnímu růstu.