Participative Leadership

je styl vedení lidí, který se zaměřuje na dosahování vynikajících výsledků tím, že dává lidem prostor pro osobní iniciativu, podporuje vnitřní motivaci a vytváří podmínky pro efektivní spolupráci. Předpokladem je organizační kultura postavená na autonomii a spolupráci, ne na moci a kontrole.