Rozvoj lidských zdrojů

Poradenství pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů poskytuje podle potřeb klientské organizace ve spolupráci s jejím personálním útvarem komplexní služby od dodávek speciálních nástrojů na klíč, přes metodickou podporu při tvorbě systémů vzdělávání a hodnocení pracovníků až po možnost kompletní externí dodávky personálního řízení.