Výcvikové programy

Vzdělávací aktivity pro různé profesní skupiny pracovníků organizace, zaměřené na rozvoj profesních dovedností, zejména v jednání s lidmi. Jsou tvořeny vždy na zakázku zadavatele, obvykle na základě analýzy vzdělávacích potřeb a v návaznosti na systém kompetencí tak, aby s rozumným vynaložením časových a finančních zdrojů přinesly co nejvyšší efekt, který se projeví ve výkonu organizace jako celku.

Využívají aktivních metod výuky v kontextu reálií zadavatele. Programy pro jednotlivé cílové skupiny jsou obvykle tvořeny z tématických bloků. Rozsah jednotlivých témat, jejich vzájemné vazby a propojení jsou vždy určovány konkrétní potřebou zadavatele. Naší specialitou je propojení výcviku s periodickým vyhodnocováním a cíleným osobním rozvojem (koučováním) tak aby program přinesl skutečný efekt na výkon.