Koučování týmů

Je formou koučování, kde koučovaným partnerem je celý tým. Je učeno jak týmům liniového vedení, tak projektovým či jiným řešitelským týmům. Umožňuje optimálně rozvinout týmový potenciál a dosáhnout co nejvyšší synergie.

Koučování týmůKoučování týmů je zaměřeno na metodickou podporu a nastavování efektivních procesů spolupráce k dosažení stanovených cílů. Pracuje i se skupinovou dynamikou a vztahy v týmu. Kouč pomáhá členům týmu analyzovat fungování skupiny a nalézt řešení problémů jako jsou komunikační bloky, nedostatečná spolupráce, skryté konflikty, nefunkční normy. Výsledkem je nastavení optimálním podmínek pro produktivní spolupráci a excelentní výkon celého týmu.