Person Centered Approach (PCA)

Přístup zaměřený na člověka respektuje odpovědnost lidí uvnitř organizace. V centru pozornosti je vždy konkrétní osoba – partner nebo klient, koučovaný tým, klientská organizace. Tato osoba je zplnomocňována (empowered) převzít vlastní odpovědnost za svůj rozvoj a zdokonalování, za stanovení a dosahování vlastních cílů. Proces rozvoje k vyšší kvalitě a dokonalosti (excelence) nastává vždy, když jsou k tomu ve vztazích vytvořeny vhodné podmínky. Člověk projevuje iniciativu a snahu se rozvíjet, když cítí, že je mu svěřena odpovědnost i pravomoc k dosahování cílů společnosti, na jejichž formulaci se podílel. To je v souladu s principy participativního vedení lidí (Participative Leadership). Poradce, kouč nebo lektor, je v tomto procesu průvodcem.