Organizační rozvoj

je kontinuální proces plánovitého rozvíjení vnitřních zdrojů organizace s cílem permanentního zvyšování její efektivity. Na rozdíl od skokových přístupů (reingeneering) vede k trvale se rozvíjející organizaci reagující pružně na změny podmínek trhu.