Totální kvalitu

chápeme jako proces trvalého uspokojování dohodnutých požadavků zákazníků při minimálních nákladech. Toho lze dosáhnout pouze s iniciativními pracovníky, kteří dokážou převzít osobní zodpovědnost za kvalitu své práce.